Historia zegarków szwajcarskich

Szwajcarzy są narodem, który powstał w wyniku porozumienia wielu terytorialnych związków. Proces kształtowania się wspólnej świadomości etnicznej toczył się od XII wieku do pierwszej połowy XIX wieku.

Szwajcarzy są narodem zróżnicowanym językowo, jako języki oficjalne funkcjonują: niemiecki, francuski, włoski i retoromański. Są też podzieleni pod względem religijnym, 44% jest wyznania protestanckiego, zaś 46% to katolicy.

Naród ten zamieszkuję trudne i mało wydajne pod względem rolniczym rejony górskie. Trudne warunki przyrodnicze wymusiły na nich szukanie nowych źródeł dochodu. Mieszkańcy niektórych górskich wiosek zdecydowali się na chałupniczy wyrób zegarków .

Wyroby swoje sprzedawali później w oddalonych miastach na tarach. Do dziś wioskę La Lode uważa się za stolice szwajcarskiego zegarmistrzostwa. Pierwsze manufaktury trudniące się wyrobem zegarków powstały w Szwajcarii w XVIII wieku .

>>>