Chronometr

Chronometr: wynaleziony w XVIII wieku miał donośne znaczenie dla rozwoju żeglugi. Dzięki temu, że w przeciwieństwie do zegara wahadłowego może być bez szkody przenoszony z miejsca na miejsce umożliwił precyzyjne określanie długości geograficznej okrętu.

Podstawowym telemetrem chronometru jest balans. Jest to niepełne kółko metalowe wahające się dokoła osi pod działaniem spiralnej sprężyny. Urządzenie to zwykle jest wieszane w tzw. zawieszeniu Cardana, które umożliwia mu obrót wokół dwóch prostopadłych osi dzięki czemu chronometr zajmuje zawsze położenie poziome niezależnie od położenia pudła w którym jest umieszczony.

<<<